Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

NHẬP BỔ SUNG HOÀN THIỆN HỒ SƠ NHẬP HỌC

Nhập mã hồ sơ để tìm kiếm thông tin

STT Mã hồ sơ Số CMND Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ Khẩu Ngành Môn toán Ngữ văn Trạng thái nộp hồ sơ Trạng thái nhập học